Over Obesitas

Over Obesitas

Obesitas is een medische term die aangeeft dat je lichaamsgewicht de gezonde, ideale waarden overstijgt.
De belangrijkste oorzaak van obesitas is een onevenwichtige leefstijl met meestal een te hoge calorie-inname en/of een gebrek aan lichaamsbeweging.
Hierdoor raakt je energiebalans uit evenwicht en gaat je lichaam het teveel aan calorieën dat je opneemt noodgedwongen opstapelen in je lichaam.
Dit laat zich niet alleen gelden in het cijfer op de weegschaal of in de minder ideale contouren in de spiegel, maar heeft ook een nefaste invloed op je gezondheid.

Mensen gaan vaak verzwaren omdat bepaalde aspecten in hun leven veranderen die ongemerkt een invloed hebben op hun leefstijl:

 • Benny had een arbeidsongeval en staat een tijdje op non-actief; hij mag dit seizoen ook niet meer voetballen om te kunnen herstellen van zijn letsels. Hij is nu vaak thuis, verveelt zich en snoept vaak uit verveling.
 • Sonia en Bart kregen hun eerste kindje. Baby's slorpen veel tijd op. Ze gaan niet meer naar de dansles en hebben wat minder tijd om te koken zodat ze wat vaker een snelle, klaargemaakte hap kopen in de lokale supermarkt.

 

Om de ernst van obesitas te kunnen inschatten wordt een cijfer toegekend aan de mate van overgewicht.
Dit cijfer, de body mass index of BMI, brengt je lichaamsgewicht in verhouding tot je lengte.

BMI= gewicht /lichaamslengte x lichaamslengte
Bvb. Ik weeg 54 kg en meet 1,58m, mijn BMI is 54 kg / (1,58m x 1,58m) = 21,6
Bereken je BMI

In onderstaande tabel kan je, aan de hand van het bekomen getal zien of je overgewicht gevaarlijk is voor je gezondheid.

BMIGEWICHTUITLEG
BMI < 18,5 Ondergewicht U dient in geen geval verder af te vallen, integendeel, u kunt rustig een beetje aankomen. Eet regelmatig en sla geen maaltijd over.
18,5 < BMI < 24,9 Normaal gewicht U hoeft niet af te vallen, maar probeer dit gewicht te behouden.
25 < BMI < 29,9 Licht overgewicht Uw mate van overgewicht is nog niet verontrustend. Probeer niet verder aan te komen door regelmatig te eten en te drinken en te bewegen.
30 < BMI < 39,9 Overgewicht U moet proberen uw overgewicht te verminderen.
BMI > 40 Zwaar overgewicht U loopt een verhoogd risico om ziek te worden. U moet proberen, uw gewicht omlaag te brengen naar een niveau waarop u minder gezondheidsrisico's loopt.

Een BMI hoger dan 30 heeft reeds een negatieve impact op je gezondheid en deze neemt toe naarmate je BMI stijgt.

Welke zijn de gezondheidsrisico’s?

Obesitas veroorzaakt op lange termijn een aantal ziektetoestanden die levensbedreigend kunnen zijn.

 • Hoge bloeddruk (hypertensie) en hart-en vaat aandoeningen
 • Suikerziekte of diabetes
 • Gewrichtsslijtage, rugklachten en spierzwakte
 • Galstenen
 • slaapapnoesyndroom, futloosheid, burn-out
 • Psychologische en emotionele problemen
 • Bepaalde kankers
 • Onvruchtbaarheid
 • Nog meer gezondheidsgevaren