Gastric Bypass


Deze ingreep gebeurt laparoscopisch of via sleutelgatchirurgie: dit heeft als voordeel dat je sneller herstelt dan bij een open-buik-operatie en het ziekenhuisverblijf beperkt kan blijven tot 3-4 nachten.

De ingreep

Deze ingreep bestaat uit 2 technieken: een maagverkleining en een darmdeviatie of darmbypass.
Het bovenste deel van de maag wordt van het grotere deel gescheiden door een rij staples of nietjes. Op die manier wordt je maag kleiner gemaakt: het voedsel kan enkel hierlangs passeren.Op het figuurtje zie je deel A (het nieuwgevormde kleine maagje) en deel B (het grote deel, dat ter plaatse blijft maar langs dewelke het voedsel niet meer passeert.)
Het 2de deel van de operatie verloopt als volgt: de darm wordt op een bepaald punt doorgehaald en het uiteinde dat in verbinding staat met de dikke darm, wordt vastgemaakt op het kleine maagvolume.

Op de figuur is dat darmdeel C die op maagje A wordt vastgezet.
Omdat in het grote maagdeel nog steeds spijsverteringssappen worden geproduceerd, wordt uitgesloten darmdeel D opnieuw verbonden met het resterende darmdeel E : zo kunnen de noodzakelijke spijsverteringssappen (uit de maag, galblaas en pancreas) langs en is de vertering van het voedsel compleet.
De lengte van de resterende darm is nog voldoende om geen diarree te hebben.

GastricBypass (1).jpeg

Hoe werkt het?

Deze ingreep combineert 2 werkingsprincipes: restrictie en malabsorptie

 • Restrictie: door het kleine volume maag ,kan je nog slechts kleine porties eten
 • Malabsorptie: de omleiding of deviatie van darm zorgt ervoor dat er 15% minder voedingsstoffen opgenomen worden

Wat mag je verwachten?

Met deze ingreep kunnen mensen tot 75% van hun overgewicht verliezen.
Echter, net als bij de maagband of sleeve-gastrectomie hangt het resultaat af van de verandering in eetpatroon en snoepgewoontes.

 • Dumping: dit is een verschijnsel dat optreedt wanneer je, na een bypass, teveel suiker eet: doordat het voedsel via het verkleinde maagje niet meer door de grote maag en de twaalfvingerige darm reist, gebeurt de regeling van je suikerspiegel een beetje vertraagd in vergelijking met nu. Als je een té grote hoeveelheid suiker eet, krijg je daardoor klachten als misselijkheid, draaierigheid, transpireren,…Patiënten die dit ondervinden zullen daardoor suikergoed vermijden.
 • Diarree: enkel wanneer je te vetrijk eet kan je diarree krijgen: door de kortere vertering blijven er vetdeeltjes in de darm, die naar de dikke darm doorschuiven.
 • Je zal een vitamine-supplement moeten innemen: vitamine B12 en foliumzuur worden door de omleiding van de darm en de malabsorptie niet meer opgenomen uit de voeding
 • Haarverlies : dit treedt vaak op bij snel vermageren. Ongeveer de helft van alle patiënten ondervinden dit in meer of mindere mate tijdens het eerste jaar na de ingreep. Het haarverlies is altijd tijdelijk en  nooit volledig.

Mogelijke verwikkelingen

Naast de complicaties die voor elke chirurgische ingreep gelden ( zie 'Verwikkelingen'  ) kunnen enkele specifieke problemen optreden na de gastric bypass:

  • Lekkage: er is een kleine kans op een lekkage ter hoogte van de twee verbindingen die worden gemaakt.(zie figuur) Vooraleer de voeding herstart wordt postoperatief , wordt een contrastonderzoek uitgevoerd om lekkage uit te sluiten.
  • Nabloeding: er is tevens een kleine kans op bloeding ter hoogte van de verbindingen. Soms is het nodig om hiervoor een bloedtransfusie toe te dienen.
  • Wondinfecties
  • Anemie : aangezien het duodenum overbrugd wordt, kan de slechte absorptie van ijzer en calcium leiden tot een daling van het totale ijzergehalte in het lichaam en neigen tot anemie door ijzertekort. Vooral vrouwen moeten rekening houden met een toenemend verlies van calcium uit het bot.
  • Er kan een chronische anemie optreden als gevolg van een tekort aan vitamine B 12. Over het algemeen is dit te behandelen met tabletten of injecties van vitamine B12.

Beide bovenstaande stoornissen kunnen door regelmatig bloedonderzoek onder controle blijven en worden behandeld door een aangepast dieet en  inname vitaminesupplementen.

 • In sommige gevallen kan de efficiëntie van de procedure verminderen door het uitrekken van het maagreservoir en/of als het maagreservoir in het begin een inhoud van meer dan 15 ml heeft.
 • Vergroeiïngen : ten gevolgen van vergroeiïngen in de buik kan de  normale doorgang in de darm belemmerd worden (obstructie) . Soms is een operatie nodig om deze vergroeiïngen los te maken.
 •  Na een operatie bestaat een verhoogde kans op het ontwikkelen van galstenen, waarschijnlijk ten gevolge van een verminderde inname van vetten.
 • Een omleiding van de gal, de pancreassappen en andere spijsverteringssappen voorbij de maag, kunnen aanleiding geven tot irritatie van de darm en het ontstaan van darmzweren.

Samengevat

Een gastric bypass is een goed hulpmiddel om je te helpen vermageren en kan worden overwogen bij iedereen met groot overgewicht.

 • Voordelen
  • Het resultaat is beter dan eender welke andere ingreep
  • Kan bijna altijd via kijkgatchirurgie worden uitgevoerd, met alle voordelen hiervan (minder pijn, snel herstel, esthetisch…)
  • Er zijn minder beperkingen op vlak van voeding : patiënten verteren alles zoals voorheen.
  • Er zijn bij deze operatie 2 mechanismen die vermagering bewerkstelligen, restrictie en malabsorptie.
 • Nadelen
  • Deze ingreep is niet eenvoudig omkeerbaar
  • Van sommige vitamines kan een tekort ontstaan indien ze niet gesubstitueerd worden . Om die reden worden u multivitamines voorgeschreven.
  • Een deel van de maag is moeilijk bereikbaar voor cameraonderzoek (gastroscopie)

We gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren. Raadpleeg uw persoonlijke instellingen voor een volledig overzicht van alle gebruikte cookies.

Cookie personalisering

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Je kunt je toestemming op elk moment wijzigen of intrekken. In onze cookieverklaring vind je meer informatie.

In onze privacywetgeving kan je meer informatie terugvinden over het belang dat wij hechten inzake de privacy van jouw gegevens. 

Uw cookie-voorkeuren werden opgeslagen